Konifo Kft. tűzvédelem, munkavédelem

Budapest · Budapest XIV. kerület 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 67.

Details

Tűzvédelem, munkavédelem, környezetvédelem, robbanásvédelem, oktatás, szakvizsgáztatás Budapest 14. kerület Zugló

Cégünket 1995-ben alapítottuk, de kollégáimmal 1990 óta foglalkozunk tűz- és munkavédelemmel, valamint tanfolyamok szervezésével, oktatással. Cégünk alapító tagja a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetségnek.

Fő célunk a tűz-, munka- és környezetvédelem területén felmerülő problémák gyors és szakszerű kezelése. Az ország bármely pontjáról várjuk jelentkezésüket.

Engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám: E-000741/2014

Termékeink

Tűzvédelem

 • Elektrokémiai cellás, önálló szénmonoxid érzékelő, beépített hosszútartamú elmekkel
 • Sugárcsövek
 • Tűzcsap szekrények
 • Tűzcsapok, állványcső
 • Tűzoltó készülék tartók
 • Tűzoltó készülékek
 • Tűzoltó szerelvények
 • Tömlők

Munkavédelem

 • Egészségügyi dobozok, ládák
 • Fej-arcvédelem
 • Hallásvédelem
 • Kézvédelem

Tűz- és munkavédelmi jelzések

 • Dohányozni tilos matrica
 • Dohányzásra kijelölt hely matrica
 • Tűzszakasz –,  füstszakaszhatár matrica
 • Menekülési ablak matrica
 • Utánvilágító tábla (tűzoltó készülék, tűzcsap, tűzjelző)
 • Egészségvédelmi táblák
 • Új egészségvédelmi táblák
 • Füstszakaszhatár matrica
 • Figyelemfelkeltő táblák, matricák
 • Menekülési ablak matrica
 • Tűzszakaszhatár matrica
 • Tiltó táblák, matricák
 • Utánvilágító táblák

Szolgáltatásaink

 Tűzvédelem

 • Teljes körű tűzvédelmi szolgáltatás
 • Tűzvédelmi Szabályzatok, Tűzriadótervek, tűzveszélyességi osztálybasorolások elkészítése
 • Szakvélemény készítése, szakértői tevékenység
 • Tűzvédelmi dokumentációk készítése engedélyezési eljárásokhoz
 • Tűzvédelmi szaktanácsadás
 • Oktatás, továbbképzés (új dolgozók, ismétlődő oktatások)
 • Vizsgára kötelezettek körének meghatározása
 • Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
 • Folyamatos tűzvédelmi szaktevékenység végzése
 • A létesítmény területén ellenőrzések elvégzés, jegyzőkönyv készítése
 • A hiányosságok megszüntetésére javaslat tétele, közreműködés a megoldásukban
 • Képviselet: tárgyalásokon, terv-bírálatokon és egyéb egyeztetéseken
 • Kapcsolattartás a hatóságokkal, részvétel a hatósági eljárásokon
 • Események alkalmával a szükséges vizsgálatok elvégzése, közreműködés az eljárásokban (tűz, baleset, stb.)

Elektromos és villámvédelmi rendszerek felülvizsgálata

 • Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat
 • Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Javítás, karbantartás, ellenőrzés

 • Tűzoltó készülékek
 • Tűzoltó berendezések
 • Tűzvédelmi eszközök
 • Tűzoltó vízforrások ellenőrzése

Tűzjelző rendszerek

 • tervezésének, telepítésének, karbantartásának megszervezése
 • Beépített tűzjelző berendezések felülvizsgálata, karbantartása

 Munkavédelem

Teljes körű munkavédelmi szolgáltatás

 • Folyamatos munkavédelmi tevékenység végzése
 • Munkavédelmi Szabályzatok, dokumentációk készítése
 • Időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok végzése
 • Munkavédelmi oktatások
 • Munkaruha, és egyéni védőeszköz szükséglet meghatározása
 • Vizsgára kötelezettek körének meghatározása
 • A létesítmény területén ellenőrzések elvégzés, jegyzőkönyv készítése
 • A hiányosságok megszüntetésére javaslat tétele, közreműködés a megoldásukban
 • Képviselet: tárgyalásokon, terv-bírálatokon és egyéb egyeztetéseken
 • Kapcsolattartás a hatóságokkal, részvétel a hatósági eljárásokon
 • Események alkalmával a szükséges vizsgálatok elvégzése, közreműködés az eljárásokban (baleset, stb.)

Munkabiztonsági szaktevékenység

 • veszélyes gépek, berendezések üzembe helyezése
 • súlyos, csonkolásos, halálos munkabalesetek kivizsgálása
 • egyéni védőeszközök, védőfelszerelések megállapítása

Munkavédelmi minősítésre kötelezett gépek, berendezések minősítő vizsgálata

Kockázatbecslés, -elemzés végzése

 • munkahelyi kockázatértékelés
 • kémiai kockázatbecslés
 • meglévő kockázatértékelés és kémiai kockázatbecslés felülvizsgálata

 Környezetvédelem

 • Környezetvédelmi Szabályzat elkészítése, évenkénti aktualizálása
 • Környezetvédelmi oktatás megtartása az állomány részére évente egy alkalommal
 • Környezetvédelmi oktatási tematika és segédletek készítése, évenkénti aktualizálása
 • Átfogó környezetvédelmi felmérés elkészítése és programjavaslat kialakítása a szerződéskötéstől számított egy hónapon belül
 • Folyamatos szaktanácsadás, rendelkezésre állás
 • Havi környzetvédelmi szemle megtartása, jegyzőkönyv készítése

 Robbanásvédelem

 • Szabványossági felülvizsgálatok
 • Robbanásbiztonság-technika (villamos és nem villamos) - (érintés-, villám-, tűzvédelem), üzembehelyezés előtti első és időszakos felülvizsgálat
 • ATEX analízis - robbanásvédelmi dokumentáció készítése, naprakészen tartása a 3/2003.(III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet alapján
 • Zónabesorolás
 • Zónatérkép készítése
 • Gyártói dokumentáció készítése
 • Gyújtóforrás analízis
 • Fedővédelmek megfogalmazása, kialakítása, megvalósítása
 • Megtörtént események elemzése

Oktatás, szakvizsgáztatás

 • Tűzvédelmi szakvizsga tanfolyamok
 • OKJ-s képzések

Tanfolyamok

Tűzoltó készülék karbantartását végzők részére

Tűzoltó készülék karbantartását végzők részére

A tanfolyam időpontja:            2016. augusztus 22-23.

A tanfolyam és vizsga helye:   1142 Bp., Erzsébet királyné útja 67. fszt/4.

Konifo Kft telephelye / oktatóterme                

A képzésen való részvétel feltétele:

A 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján szakvizsgára az a személy bocsátható, aki a felkészítő tanfolyamon részt vett, legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő műszaki szakképesítéssel vagy érettségivel rendelkezik, valamint legalább 3 hónap tűzoltó-készülék karbantartó műhelyben eltöltött gyakorlati idővel rendelkezik.

Vizsgára az bocsátható, aki a gyakorlati időről igazolást, illetve a bizonyítvány másolatot a tanfolyam kezdéséig a szervező Cégnek (KONIFO Kft.) leadja.

Megszerezhető képesítés:

A 45/2011.(XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők részére

A képzés időpontja:          2016. augusztus 30.

A képzés és vizsga helyeKonifo Kft. telephelye / oktatóterme (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 67.)

A képzésen való részvétel feltételeAz 45/2011. (XII.7.) BM rendelet 6.§ alapján szakvizsgára az a személy bocsátható, aki legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő műszaki szakképesítéssel vagy érettségivel rendelkezik.

Megszerezhető képesítés45/2011 (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

Amennyiben a résztvevő állami vagy európai uniós források terhére támogatást vesz igénybe, akkor azt jelezze és a szükséges adatokat a képzés megkezdése előtt minimum 5 nappal korábban küldje meg a Felnőttképzést folytató Intézménynek.

A tanfolyam jelentkezési lapja elérhető a „Letölthető” menüpontban!

Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők részére tanfolyam (16. pont)

TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ!

A KONIFO Kft. szakvizsgáztatást szervez az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján az alábbiak szerint:

Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők részére (16. pont)

A tanfolyam időpontja:                    2016.

A tanfolyam és vizsga helye:          Konifo Kft telephelye / oktatóterme

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 67. fszt/4.

A képzésen való részvétel feltétele:    

Az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján szakvizsgára az a személy bocsájtható, aki legalább az ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN szereplő műszaki vagy építőipari, vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítéssel, vagy érettségivel rendelkezik.

Megszerezhető képesítés:

A 45/2011.(XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

Tájékoztatom, hogy amennyiben állami vagy európai uniós források terhére támogatást vesz igénybe, akkor azt jelezze és a szükséges adatokat a képzés megkezdése előtt minimum 5 nappal korábban küldje meg a Felnőttképzést folytató Intézménynek.

Igény esetén a jelentkezési lapot kérjük, hogy  a bizonyítvány másolattal együtt szíveskedjenek visszaküldeni .

A tanfolyam jelentkezési lapja letölthető a letöltés menüpontban.

Klímagázok ( F gázok) kezelésével kapcsolatos tanfolyam

Klímagázok ( F gázok) kezelésével kapcsolatos tanfolyamot szervezünk az aktuális jogszabályoknak megfelelően

Várható időpontja : 2016. szervezés alatt

 

A tanfolyam feltétele: Tűzvédelmi szakvizsga beépített tűzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők részére (9. pont)

Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők részére

TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ!

A KONIFO Kft. szakvizsgáztatást szervez a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján a tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők részére

A képzés tervezett ideje:         2016. szeptember 5-6.

A képzés és vizsga helye:       Konifo Kft. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 67. 

A képzésen való részvétel feltétele:   

Az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján szakvizsgára az a személy bocsátható, aki legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő műszaki szakképesítéssel vagy érettségivel rendelkezik.

Megszerezhető képesítés:

A 45/2011.(XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők részére

A KONIFO Kft. szakvizsgáztatást szervez az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján az alábbiak szerint:

Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők részére

A tanfolyam  időpontja:   2016. III. negyedév

HelyszínKonifo Kft oktatóterme / telephelye (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 67. fszt/4.)

Megszerezhető képesítés: 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

Amennyiben a résztvevő állami vagy európai uniós források terhére támogatást vesz igénybe, akkor azt jelezze és a szükséges adatokat a képzés megkezdése előtt minimum 5 nappal korábban küldje meg a Felnőttképzést folytató Intézménynek.

Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők

A KONIFO Kft. szakvizsgáztatást szervez az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján az alábbiak szerint:

Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők részére 4. pont

A képzés időpontja:  2016. III. negyedév

A képzés és vizsga helye: Konifo Kft telephelye / oktatóterme (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 67.)

A képzésen való részvétel feltételeAz 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján szakvizsgára az a személy bocsájtható, aki legalább az ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN szereplő műszaki vagy építőipari, vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítéssel szakképesítéssel, vagy érettségivel rendelkezik.

Megszerezhető képesítés: A 45/2011.(XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

A tanfolyam jelentkezési lapja elérhető a „Letölthető” menüpontban!

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők részére

A képzés tervezett ideje:  2016. III. negyedév                                            

A képzés és vizsga helyeKonifo Kft. telephelye / oktatóterme (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 67.)

A képzésen való részvétel feltétele: Az 45/2011. (XII.7.) BM
rendelet alapján szakvizsgára az a személy bocsájtható, aki legalább az
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN szereplő erősáramú berendezések időszakos
felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végzettséggel rendelkezik.

Megszerezhető képesítés: 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

Amennyiben a résztvevő állami vagy európai uniós források terhére támogatást vesz igénybe, akkor azt jelezze és a szükséges adatokat a képzés megkezdése előtt minimum 5 nappal korábban küldje meg a Felnőttképzést folytató Intézménynek.

A tanfolyam jelentkezési lapja elérhető a „Letölthető” menüpontban!

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők részére

A KONIFO Kft. szakvizsgáztatást szervez az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet  alapján

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők  ( 2. pont) részére

A tanfolyam tervezett időpontja:  2016. szeptember hónap

Helyszín :                Konifo Kft. telephelye / oktatóterme

1142 Bp., Erzsébet királyné útja 67. fszt/4.

 A szakvizsga díja tartalmazza a felkészülési anyag költségét.

A képzésen való részvétel feltétele:    -

 Megszerezhető képesítés:

45/2011 (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

 Tájékoztatom, hogy amennyiben állami vagy európai uniós források terhére támogatást vesz igénybe, akkor azt jelezze és a szükséges adatokat a képzés megkezdése előtt minimum 5 nappal korábban küldje meg a Felnőttképzést folytató Intézménynek.

Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők részére

A KONIFO Kft. szakvizsgáztatást szervez az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján az alábbiak szerint:

Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők (1. pont)

A tanfolyam  időpontja:  2016. szeptember hónap

Helyszín: Konifo Kft., 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 67.

Megszerezhető képesítés: 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

Amennyiben a résztvevő állami vagy európai uniós források terhére támogatást vesz igénybe, akkor azt jelezze és a szükséges adatokat a képzés megkezdése előtt minimum 5 nappal korábban küldje meg a Felnőttképzést folytató Intézménynek.

A tanfolyam jelentkezési lapja elérhető a „Letölthető” menüpontban!

Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását javítását végzők

A KONIFO Kft. szakvizsgáztatást szervez az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján az alábbiak szerint:

 • Beépített hő- és füstelvezető rendszerek      telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását javítását végzők részére (13. pont)

A tanfolyam időpontja:                  2016. III. negyedév

A tanfolyam és vizsga helye:            Konifo Kft telephelye / oktatóterme

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 67. fszt/4.

A képzésen való részvétel feltétele:    

Az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján szakvizsgára az a személy bocsájtható, aki legalább az ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN szereplő műszaki vagy  építőipari vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítéssel, vagy érettségivel rendelkezik.

Megszerezhető képesítés:

A 45/2011.(XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) E000741/2014/A004

Tanfolyami tájékoztató

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) E000741/2014/A004

Tanfolyam indulása: szervezés alatt

Tanfolyam oktatás időpontok: később lesz kihírdetve

Jelentkezés feltétele:

- 2 db fénykép

- kitöltött jelentkezési lap

- a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló

(minimum 8 általános) bizonyítvány (másolata)

- orvosi alkalmasság

OKJ-s vizsga időpontja:     szervezés alatt

Hatósági vizsga időpontja: szervezés alatt

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) E000741/2014/A005

 Tanfolyami tájékoztató

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) E000741/2014/A005

Tanfolyam várható indulása: szervezés alatt

Jelentkezés feltétele:

- 2 db fénykép

- kitöltött jelentkezési lap

- a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló

(minimum 8 általános) bizonyítvány (másolata)

- orvosi alkalmasság

OKJ-s vizsga időpontja:     szervezés alatt

Hatósági vizsga időpontja: szervezés alatt

Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők

TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ!

A KONIFO Kft. szakvizsgáztatást szervez az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján az alábbiak szerint:                                         

 • Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők

A képzés időpontja:              2016. III. név

A képzés és vizsga helye:     Konifo Kft telephelye /oktatóterme - 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 67.                                             

A képzésen való részvétel feltétele:      

Az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján szakvizsgára az a személy bocsájtható, aki legalább az ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN szereplő műszaki vagy építőipari, vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítéssel szakképesítéssel,vagy érettségivel rendelkezik.

Megszerezhető képesítés:

A 45/2011.(XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

Tájékoztatom, hogy amennyiben állami vagy európai uniós források terhére támogatást vesz igénybe, akkor azt jelezze és a szükséges adatokat a képzés megkezdése előtt minimum 5 nappal korábban küldje meg a Felnőttképzést folytató Intézménynek.

Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők részére

TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ!

A KONIFO Kft. szakvizsgáztatást szervez az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet  alapján a Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők részére

A képzés időpontja:                  2016.   III. negyedév

A képzés és vizsga helye:         Konifo Kft. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 67. 

A szakvizsga díja tartalmazza a felkészülési anyag költségét.

A képzésen való részvétel feltétele:

Az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet 6.§ alapján szakvizsgára az a személy bocsátható, aki legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő műszaki szakképesítéssel vagy érettségivel rendelkezik.

Megszerezhető képesítés:

45/2011 (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány.

Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők részére

TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ!

A KONIFO Kft. szakvizsgáztatást szervez az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján az alábbiak szerint:

Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek      alkalmazását, karbantartását végzők részére

(12. pont)

A képzés  időpontja:              2016. III. negyedév

A képzés és vizsga helye :    Konifo Kft telephelye /oktatóterme  1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 67.

 

A képzésen való részvétel feltétele:    

Az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján szakvizsgára az a személy bocsájtható, aki legalább az ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN szereplő műszaki vagy építőipari, vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítéssel, vagy érettségivel rendelkezik.

Megszerezhető képesítés:

A 45/2011.(XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők részére (6.pont)

TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ!

A KONIFO Kft. szakvizsgáztatást szervez az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet  alapján a Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők részére

A képzés időpontja:          2016. december              8.30 - 14.00 óra

Vizsga időpontja:              2016. december              14.00 órától

A képzés és vizsga helye:          Konifo Kft.       1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 67.

A szakvizsga díja tartalmazza a felkészülési anyag költségét.

A képzésen való részvétel feltétele:

Az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet 6.§ alapján szakvizsgára az a személy bocsátható, aki legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő műszaki szakképesítéssel vagy érettségivel rendelkezik.

Megszerezhető képesítés:

45/2011 (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány.

F-gázokat (klímagázokat) tartalmazó tűzvédelmi rendszerek kezelésére, szivárgás ellenőrzésére vonatkozó továbbképzés

A KONIFO Kft. Klímagázok (F gázok) kezelésével kapcsolatos tanfolyamot szervez az alábbiak szerint:

Klímagázok ( F gázok) kezelésével kapcsolatos tanfolyam

Tervezett időpontja:                       2016.

A tanfolyam feltétele: Tűzvédelmi szakvizsga beépített tűzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők részére (9. pont)

 


Key Info

+3612213877
konifo@t-online.hu

Features

Reviews Summary

chart
Currently there are no reviews.

Write a Review

I accept the Terms and Conditions

Location: Budapest, Budapest XIV. kerület

Contact Konifo Kft. tűzvédelem, munkavédelem

Cégünk

Cégünk 1991 óta foglalkoznak térképkiadással. Az első években speciális térképeket jelentettünk meg: horgász, vadász térképek...stb. Ma már elmondhatjuk, hogy termékeink lefedik egész Magyarországot.

Kapcsolat

TOPOPRESS.MAP KFT.

 • 1136 Budapest,
  Tátra u. 3. 2. em. 1.
 • Telefon: +361 / 237-1640
 • Mobil: +3620 / 922-1381
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Csatlakozz!

coffe

It takes less than 5 minutes to join :)